cybercare

มีบริการรับและจัดส่ง.

ทีมงานที่ Cybercare มีความรู้และความน่าเชื่อถือ ตอนแรกเครื่องพิมพ์ค้าง แต่ตอนนี้ก็ทำงานได้ปกติดีแล้ว เจ้าหน้าที่รู้วิธีแก้ไขปัญหาดีมาก เหตุผลเดียวที่ผมไม่ได้ให้คะแนนเต็ม คือการซ่อมแซมใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่คุณภาพของการบริการคือยอดเยี่ยม