cybercare

มีบริการรับและจัดส่ง.

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบ:

เรากำลังต้องการฝ่ายบริการลูกค้าและผู้ช่วยฝ่ายบริหารที่ทุ่มเทและมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าเพื่อเข้าร่วมทีม ในหน้าที่นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลืองานธุรการต่างๆ ด้วย หากคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียด เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ มีทัศนคติเชิงบวก และเต็มใจที่จะทำงานหนัก เราขอแนะนำให้คุณสมัคร ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สมัครด้วย

คุณสมบัติ

– มีประสบการณ์ด้านธุรการ จัดซื้อ หรือบริการลูกค้า

– สามารถใช้ Google Sheets, Excel, Powerpoint, Slides ได้

– ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

– ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีใจรักงาน

– เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ

– อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Submit Your Application
Click or drag a file to this area to upload.
Provide us with links to see some of your work (Git/ Dribble/ Behance/ Pinterest/ Blog/ Medium)

Employer

Education