cybercare

มีบริการรับและจัดส่ง.

Cybercare เป็นบริการด้านไอทีที่ดิฉันใช้บริการประจำ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตอบรับอย่างรวดเร็วและการแก้ปัญหาอย่างละเอียด